Nowe Wytyczne Resuscytacji
18 października 2010 Polska Rada Resuscytacji podała do wiadomości nowe Wytyczne postępowanie Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).
2011-02-15
Czytaj dalej...

Defibrylatory ratują życie... ale nie same!

Milo nam poinformować o kolejnym zdarzeniu, będącym dowodem na to, że uratowanie życia to czynność łatwa i możliwa do wykonania w warunkach ulicznych.

2011-02-15
Czytaj dalej...

Fundusze Europejskie nie na edukację!
Po raz kolejny dotacje unijne poszły na tzw. "gumowe drzewa". A co z działaniami prewencyjnymi i edukacją? Co ze szkoleniami i materiałami umożliwiającymi ratowanie ludzkiego życia? Czyż one nie są równie ważne? Konkurs ogłoszony 31 marca 2010 roku całkowicie pominął projekty ukierunkowane na edukację. Więc nadal na stu kierowców przejeżdżających koło miejsca wypadku może jeden będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy, oby tylko chciał!

2010-06-23
Czytaj dalej...

Lifepaki w miejscach publicznych
Będąc świadkiem nagłego zdarzenia, takiego jak wypadek na drodze, zawsze odnosi się wrażenie, że na pomoc czekamy wieki, a ona wciąż nie nadchodzi! Cenne minuty upływają, a my możemy tylko czekać... Po akcji zawsze pojawia się pytanie - czy mogłem zrobić coś więcej? A przecież użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) możliwe jest coraz częściej! Z tygodnia na tydzień przybywa Lifepaków w miejscach publicznych - być może także w twoim sąsiedztwie.
European Resuscitation Council zaleca umieszczanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych wszędzie tam, gdzie ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia jest większe niż 1 na dwa lata - a więc w większości miejsc publicznych!

2009-12-05
Czytaj dalej...

Strona: 1 2 3 4

"Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy" ...
Czytaj dalej...
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § ...
Czytaj dalej...

sponsoring
partnerstwo
patronat
rekomendacje
© KR Media & Pogodny CMS
Zaloguj się