Partnerzy
Zapraszamy do współpracy media pragnące czynnie uczestniczyć w jak najszerszym propagowaniu idei niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Dzięki Waszemu udziałowi Program „W drodze na ratunek” będzie mógł zainteresować szerokie kręgi społeczeństwa, co z pewnością wpłynie w znaczący sposób na stan świadomości, wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zagadnień ratownictwa.


Firma SHELL ponownie została oficjalnym Partnerem Programu „W drodze na ratunek” oferując bezpłatną dystrybucję Kart SOS w sieci swoich stacji paliwowych. Bardzo dziękujemy.


"Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy" ...
Czytaj dalej...
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § ...
Czytaj dalej...

sponsoring
partnerstwo
patronat
rekomendacje
© KR Media & Pogodny CMS
Zaloguj się