Wspierają nas
Bardzo dziękujemy instytucjom oraz organizacjom społecznym za poparcie Programu „W Drodze na Ratunek”.

Polska Rada Resuscytacji (z siedzibą w Krakowie) jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym, będącym krajową reprezentacją Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Powstała w 2001 roku. Do celów jej działania należy koordynacja szkoleń i standaryzacja schematów postępowania ratowniczego.
Więcej informacji na temat Polskiej Rady Resuscytacji znajdziesz na stronie  http://www.prc.krakow.pl/

Przeczytaj list rekomendacyjny Polskiej Rady Resuscytacji


Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  (KRBRD) powołana jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) objęła program "W drodze na ratunek" honorowym patronatem.

Więcej informacji na temat KRBRD na http://www.krbrd.gov.pl/


Komenda Główna Policji
Program "W drodze na ratunek" popiera Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji


Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych (z siedzibą w Katowicach) - organizacja o charakterze non-profit, powstała w 2005 r. z inicjatywy środowisk ratowniczych. Ideą przyświecającą powstaniu stowarzyszenia było stworzenie organizacji godnie występującej w imieniu zawodu oraz budowanie podstaw umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych. Jednym z celi statutowych jest również wspieranie działań i programów promujących idee ratowania życia i propagowanie nowoczesnych standardów ratownictwa i pierwszej pomocy.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia na http://www.szrm.org/

Przeczytaj list rekomendacyjny Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych

"Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy" ...
Czytaj dalej...
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § ...
Czytaj dalej...

sponsoring
partnerstwo
patronat
rekomendacje
© KR Media & Pogodny CMS
Zaloguj się