Cele programu

Chcemy:

  • Podnieść społeczną świadomość na temat zasad udzielania pierwszej pomocy i zachowania na miejscu wypadku komunikacyjnego.
  • Podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach.
  • Ograniczyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych.

poprzez…

  • Dotarcie do jak największej liczby kierowców z podstawowym materiałem szkoleniowym, zawierającym podstawowe informacje o zasadach udzielania pierwszej pomocy i postępowania w obliczu zagrożenia życia, szczególnie podczas wypadków komunikacyjnych.
  • Uruchomienie interaktywnego systemu szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Wdrożenie systemu praktycznych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wsparcie programu powszechnego dostępu do defibrylacji

dzięki…

  • Indywidualnej Karcie SOS, jako nośnikowi informacji o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz informacji medycznej o jej posiadaczu.
  • Portalowi internetowemu programu, jako platformie komunikacji z uczestnikami.
  • Komplementarnym formom nauczania zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez e-learning i system praktycznych szkoleń certyfikowanych.
  • Upowszechnianiu dostępu do defibrylatorów AED i wiedzy na temat zasad ich użycia.
"Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy" ...
Czytaj dalej...
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § ...
Czytaj dalej...

sponsoring
partnerstwo
patronat
rekomendacje
© KR Media & Pogodny CMS
Zaloguj się