Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
2016-06-08
"Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy"
2016-07-18
Czytaj dalej...

Kolejny sezon akcji Zarządu Dróg Miejskich z udziałem EDU-MED
Po raz kolejny EDU-MED został partnerem akcji Zarządu Dróg Miejskich, promującej bezpieczeństwo ruchu drogowego.
2015-11-27
Czytaj dalej...

Defibrylatory na Stacjach Shell
Koncern Shell nie po raz pierwszy udowodnił, że bezpieczeństwo na drogach to jeden jego z priorytetów. Wspólnie z Shell uruchomiliśmy program PAD na kolejnych stacjach paliw.
2015-09-29
Czytaj dalej...

Strona: 1 2 3 4

"Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy" ...
Czytaj dalej...
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § ...
Czytaj dalej...

sponsoring
partnerstwo
patronat
rekomendacje
© KR Media & Pogodny CMS
Zaloguj się