Karta SOS

Znakiem rozpoznawczym programu i podstawowym nośnikiem informacji jest Karta SOS (wraz z naklejką do oznakowania samochodu), wykonana w formie Z-Card* w formacie karty kredytowej.


Jest ona uniwersalnym nośnikiem informacji, który  zawiera skrót wiadomości z ratownictwa drogowego i procedur postępowania na miejscu wypadku. Karta może zawierać również miejsca, w które posiadacz wpisuje dane osobiste, osobę do kontaktu, wstemplować grupę krwi, alergie, przyjmowane leki itd. Stanowić wtedy ona będzie rodzaj indywidualnej legitymacji zdrowotnej posiadacza, który może wozić ją w samochodzie lub nosić w portfelu.

*) / systemy produkcji Z-Card® podlegają prawom własności intelektualnej /

Zapraszamy firmy pragnące czynnie uczestniczyć w tym programie do sponsorowania Kart SOS i aktywnego włączenia się w dystrybucję Kart SOS – jako Partnerzy i Sponsorzy Programu „W Drodze na Ratunek”."Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy" ...
Czytaj dalej...
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § ...
Czytaj dalej...

sponsoring
partnerstwo
patronat
rekomendacje
© KR Media & Pogodny CMS
Zaloguj się