Szkolenia praktyczne
Szkolenia w ramach programu obejmują:
- kurs Podstawowych Zabiegów Ratowniczych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (BLS-AED) potwierdzony certyfikatem Europejskiej Rady Resuscytacji,
- kurs ratownictwa drogowego,Pięciogodzinny kurs BLS-AED (Basic Life Support – Automated External Defibrillation) obejmuje:
- postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia - resuscytację bezprzyrządową osoby dorosłej,‏
- postępowanie w przypadku utraty przytomności, niedrożności dróg oddechowych,
- obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Kurs ratownictwa drogowego, obejmuje 6 godzin zajęć, z czego 4 godziny to zajęcia praktyczne. W programie:
- wykład z podstaw ratownictwa drogowego,
- pokazy akcji ratowniczej wykonywaniu instruktorów,
- ćwiczenia praktyczne w małych grupach, prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego i fantomów.


Każdy uczestnik przed kursem otrzymuje:

  1. Podręcznik do kursu BLS-AED, zawierający ogólne informacje na temat zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w resuscytacji,
  2. Skrypt – przewodnik do kursu drogowego,
  3. Opis kilku wypadków, które będą omawiane podczas szkolenia,
  4. Ulotkę ze skróconą instrukcją udzielania pierwszej pomocy,
  5. Kupon rabatowy na zakup apteczki samochodowej zgodnej z normą DIN 13164.


Zapraszamy firmy pragnące czynnie uczestniczyć w tym programie do organizowania i sponsorowania szkoleń ratowniczych prowadzonych w ramach Programu „W Drodze na Ratunek”.


"Wypadek to dziwna rzecz"...
"Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy" ...
Czytaj dalej...
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § ...
Czytaj dalej...

sponsoring
partnerstwo
patronat
rekomendacje
© KR Media & Pogodny CMS
Zaloguj się